Świadczenie wychowawcze - program 500+

Kod RWA

526

Wymagane dokumenty

Jeśli składamy wniosek o 500+ na każde dziecko do 18 roku życia nie musimy dołączyć do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż świadczenie to nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Składamy więc tylko wypełniony wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów

 

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Nr pokoju:  1 – parter )
Nr telefonu: (0-46) 874 84 75 w Rogowie lub  przez internet, wykorzystując:

 

  • bankowość elektroniczną
  • platformę usług elektronicznych ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
  • ePUAP  elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

 

W ciągu  30 dni zostanie wydania informacja o przyznaiu świadczenia.

W przypadku nowego okresu zasiłkowego:
• wnioski złożone do dnia 31 sierpnia zostaną rozpatrzone do dnia 30 listopada
• wnioski złożone od dnia 1 września do dnia 31 października zostaną rozpatrzone do dnia 31 grudnia
• wnioski złożone od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada  zostaną rozpatrzone do 31 stycznia następnego roku
• wnioski złożone od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku zostaną rozpatrzone do ostatniego dnia  lutego następnego roku.

Podstawa prawna

* ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

Tryb odwoławczy

W porzyapdku wydania decyzji odmownej w terminie 14 dni można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Ośrodka.

 

Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

  • bezpośrednio w jej siedzibie,
  • wyślij do niej pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Inne informacje

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko, bez dodatkowych warunków.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2019 09:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Walczak
Ilość wyświetleń: 140
30 sierpnia 2019 08:39 (Sebastian Walczak) - Aktualizacja danych załącznika.
30 sierpnia 2019 08:37 (Sebastian Walczak) - Dodanie załącznika.
30 sierpnia 2019 08:37 (Sebastian Walczak) - Aktualizacja danych załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany